حکمرانی مطلوب از منظر قرآن و نهج البلاغه با تأکید بر پاسخگویی
نویسنده : حسین آل کجیاف - حسن فرج دنیوی
منبع : مطالعات قرآنی(فدک سابق) ، شماره 10، تابستان 1391
تعداد بازدید : 653
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396