بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن؛ با محوریت کتاب «فض القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری
نویسنده : سیدمهدی علمی حسینی – سهیلا پیروزفر – غلامرضا رئیسیان
منبع : آموزه های قرآنی ، شماره 20، پیایی 45، پاییز و زمستان 93
تعداد بازدید : 246
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396