مسئولیت پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان
نویسنده : مهین حاجی زاده – محی الدین آورجه
منبع : قرآن در آينه پژوهش ، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1393
تعداد بازدید : 340
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396