تجلی آیات قرآن مجید در فرش – باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن
نویسنده : محمدجواد مهدوی نژاد – مجتبی انصاری – سپیده صمدزاده – آزاده فاضلی – مرضیه السادات احمدنژاد
منبع : پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم ، شماره 11، پاييز و زمستان 1393
تعداد بازدید : 167
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396