اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده
نویسنده : فریده داودی حموله – محمدحسین فلاح – مهدی اسمعیلی صدرآبادی – مهران علیپور
منبع : پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم ، شماره 11، پاييز و زمستان 1393
تعداد بازدید : 206
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396