آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :داخلي 1385-371160
CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org