تعداد بازدیدها : 706
  عنوان مقاله : فتح الرحمن فی ترجمان القرآن (شاه ولی الله) ترجمه قرآن - هندی
 نویسنده : احمد خان – ترجمه حسن لاهوتی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >ترجمه قرآن(484)->ترجمه ها و مترجمان(251)->ترجمه هاي فارسي(138)
  آدرس اینترنتی:    
 منبع: فرهنگ – کتاب چهارم و پنجم


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org